เครื่องทำน้ำอุ่นแบบให้ความร้อนทันทีคืออะไร

เครื่องทำน้ำอุ่นแบบให้ความร้อนทันทีส่วนใหญ่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามีแรงดันที่มีแทงก์ทองแดงหรือพลาสติกที่ทนแรงดัน โดยมีแรงดันอยู่ที่ 1000 kPa (10 บาร์) สำหรับการจ่ายน้ำร้อนที่ติดตั้งไว้ศูนย์กลาง ระบบประเภทนี้สามารถจ่ายน้ำไปยังจุดทางออกได้หลายจุด ขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของน้ำร้อน (วัดเป็นลิตร/นาที) ซึ่งกำหนดโดยกำลังของส่วนทำความร้อนเป็นกิโลวัตต์ เครื่องเหล่านี้มีขนาดกะทัดรัด แต่มีส่วนทำความร้อนขนาดใหญ่ ดังนั้นน้ำจะได้รับการต้มทันทีและต่อเนื่อง

อุณหภูมิขาออกมีปัจจัยกระทบ 3 ข้อ:

  • อัตราการไหล (ลิตร/นาที)
  • อุณหภูมิน้ำเย็นขาเข้า (°C)
  • อัตรากำลังของส่วนทำความร้อน (kW) 

STIEBEL ELTRON มีเครื่องทำน้ำอุ่นแบบให้ความร้อนทันทีให้เลือก 2 ประเภท: 

  • เครื่องทำน้ำอุ่นแบบให้ความร้อนทันทีแบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  • เครื่องทำน้ำอุ่นแบบให้ความร้อนทันทีแบบควบคุมด้วยไฮดรอลิก