Imprint

สตีเบล เอลทรอน เอเซีย

สตีเบล เอลทรอน เอเซีย


469 หมู่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

จดทะเบียนนิติบุคคล

บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเซีย

469 หมู่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0125548004416

หุ้นส่วนที่รับผิดชอบส่วนบุคคล

บริษัทสตีเบล เอลทรอน เอเซีย จำกัด

จดทะเบียนนิติบุคคล

บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเซีย

469 หมู่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0125548004416

ผู้บริหาร

มร. โรลันด์ เฮิน

ประธานกรรมการ

มร. โรลันด์ เฮิน

บรรณาธิการ

ภาวินี ศรีดาวเรือง

pawinee.si@stiebel-eltron.co.th

ประกาศทางกฎหมาย/การรับประกัน

แม้จะใช้ความระมัดระวังทุกประการในการสร้างสรรค์สื่อสาธารณะเหล่านี้ แต่ทางบริษัทสตีเบล จะไม่มีการรับประกันหรือบอกเป็นนัยเกี่ยวกับความถูกต้องของเนื้อหาดังกล่าว ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทหรือลักษณะจำเพาะของอุปกรณ์ใดๆ อาจมีการปรับเปลี่ยน คุณลักษณะของอุปกรณ์ที่อธิบายไว้ในสื่อนี้ ไม่ได้ระบุไว้ว่า เป็นคุณสมบัติที่ตกลงกันไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทสตีเบล เนื่องจากนโยบายของเรามีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คุณลักษณะบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือลบออกได้ในภายหลัง

ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีที่จะให้ข้อมูล คำแนะนำ ด้านคุณลักษณะของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน  ภาพประกอบในโบรชัวร์นี้ รวมถึงส่วนประกอบการติดตั้ง อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์พิเศษที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบมาตรฐาน เป็นเพียงตัวอย่างภาพประกอบการใช้งานเท่านั้น 

ประกาศความรับผิด

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องจากข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้

แม้ว่าจะได้มีการตรวจสอบเนื้อหาอย่างรอบคอบแล้วก็ตาม เราจะไม่รับผิดสำหรับเนื้อหาอื่นใดที่มาจากลิงก์ภายนอก  ยกเว้น การใช้ลิงก์ภายนอกเพื่อประกอบเนื้อหาในการเชื่อมโยงหรืออ้างอิงบนเว็บไซต์เท่านั้น

ข้อพิพาทผู้บริโภค (ประกาศภายใต้ มาตรา36 วรรค1 ตามพระราชบัญญัติระงับข้อพิพาทผู้บริโภค แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน -VSBG)

ทางบริษัทไม่มีความประสงค์ และไม่จำเป็นที่จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกตามมติคณะกรรมการข้อพิพาทผู้บริโภค

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ทุกข้อความ สื่อภาพประกอบ และไฟล์เสียงทั้งหมดได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามคัดลอกเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือแจกจ่ายให้กับบุคคลที่สาม และห้ามแก้ไขหรือใช้เนื้อหาในเว็บไซต์อื่น ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ให้สามารถนำรูปภาพหรือสื่อกราฟิกดังกล่าวไปใช้งานได้ต่อไป