สิ่งที่เรายืนหยัด สิ่งที่เรารับผิดชอบ

รักบ้านของคุณ

ยินดีต้อนรับสู่ STIEBEL ELTRON เราแสดงให้คุณเห็นว่า นวัตกรรม สามารถเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตและช่วยสร้างความปลอดภัยในการลงทุนให้กับคุณได้อย่างไร เพราะไม่ว่าอย่างไร อนาคตขึ้นอยู่กับพลังงานสีเขียวและเทคโนโลยีอัจฉริยะ และคุณจะมั่นใจได้ว่า เราจะช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืนได้

เราส่งเสริมการเปลี่ยนระบบพลังงาน เพราะที่สุดแล้ว บริการด้านการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ สะดวก และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาศัยพลังงานหมุนเวียน ไม่ได้เป็นเพียงแค่อนาคต แต่เป็นความจริงแล้วในปัจจุบัน เราพิสูจน์ข้อนี้แล้วด้วย Energy Campus ของเรา

Frank Röder ผู้บริหารของ STIEBEL ELTRON Energy Campus

สัมผัส Energy Campus ด้วยตัวเอง

เยี่ยมชมและสำรวจ Energy Campus ที่เมืองโฮลซ์มินเดน หรือเข้าร่วมงานสัมมนาของเรา!

Discover more now