นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท สตีเบล เอลทรอน จำกัด

1. ข้อมูลทั่วไปและข้อกำหนดสำหรับเว็บไซต์ของบริษัท สตีเบล เอลทรอน จำกัด

ข้อมูลส่วนบุคคลถูกกำหนดไว้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ.) เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดา ซึ่งสามารถถูกระบุตัวตน ของบุคคลนั้น ๆ ได้จากข้อมูลดังกล่าว หรือระบุจากข้อความดังกล่าวและข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจจะอยู่ในความครอบครองของ บริษัท สตีเบล เอลทรอน จำกัด  (ผู้ควบคุมข้อมูล) ซึ่งจะรวมถึงการแสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับบุคคลนั้นด้วย

ข้อมูลส่วนบุคคลจะหมายรวมถึง ชื่อ, วันเกิด, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ และ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” เช่น ประวัติการรักษาทางการแพทย์, เชื้อชาติ หรือชาติพันธุ์ บริษัท สตีเบล เอลทรอน จำกัด เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า พนักงาน และบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ของพวกเขาเอง และเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันภายนอก ซึ่งอาจส่งผลให้มีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกในที่สุด อย่างไรก็ตาม การส่งต่อดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตภายใต้พ.ร.บ.ด้วย

การประมวลผลข้อมูลเมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเราและเมื่อคุณใช้แอพพลิเคชั่นของเรานั้น บริษัท สตีเบล เอลทรอน จำกัด จะรวบรวมข้อมูล และจัดเก็บไว้ใน เซิร์ฟเวอร์ ล็อค ไฟล์ (server log files) ที่ เบราว์เซอร์ของคุณ หรือที่แอพพลิเคชั่นส่งมาให้แก่เราโดยอัตโนมัติ ข้อมูลนี้ไม่สามารถกำหนด โดย บริษัท สตีเบล เอลทรอน จำกัด ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะได้ ข้อมูลนี้จะไม่รวมกับแหล่งข้อมูลอื่น ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้:

 • ประเภท หรือเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์
 • ระบบปฏิบัติการที่ใช้
 • ยูอาร์แอล ผู้อ้างอิง (หน้าที่เข้าชมก่อนหน้านี้)
 • ชื่อโฮสต์ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้เข้าถึง (ที่อยู่ไอพี วี4 และ วี6 (IP address v4 and v6) 
 • จะไม่สามารถระบุตัวตนได้)
 • ช่วงเวลาที่ส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์

 

ที่อยู่ไอพี (IP address) สามารถใช้ได้ทั่วโลก และระบุคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างเฉพาะเจาะจง ณ ขณะที่ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของคุณจ่ายอินเตอร์เน็ตให้ ในรูปแบบที่ใช้กันเป็นการทั่วไปมากที่สุด (ไอพีวี4 (IPv4)) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวเลขสี่หลักคั่นด้วยจุด หรือขยายด้วยตัวเลขเพิ่มเติม (ไอพีวี6 (IPv6)) ในกรณีส่วนมากนั้น ถ้าเป็นผู้ใช้ส่วนตัว คุณจะไม่สามารถใช้ ที่อยู่ไอพี (IP address) ที่คงที่ได้ เพราะจะถูกกำหนดเพียงแค่ชั่วคราวให้แก่คุณจากผู้ให้บริการของคุณ (อ้างอิงเป็น “ที่อยู่ไอพี สเตติก”(static IP addresses)) การกำหนดข้อมูลผู้ใช้อย่างชัดเจนผ่านช่องทางนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาในทางเทคนิค

 • เราจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
 • รับประกันการเชื่อมต่อเว็บไซต์ที่ลื่นไหล
 • รับประกันการใช้งานที่สะดวกของเว็บไซต์ดังกล่าว
 • การประเมินความปลอดภัยของระบบและความเสถียรของระบบ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารและในทางสถิติเพิ่มเติม

 

การให้สิทธิอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ จุดประสงค์สำคัญคือการอำนวยความสะดวกในการบริการจัดการ และความสามารถในการตรวจจับและติดตามการแฮ็ก คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลนี้ได้ทุกเมื่อ หากมีเหตุเกี่ยวกับสถานการณ์ส่วนตัวของคุณโดยเฉพาะ ซึ่งอาจขัดแย้งกับการประมวลผลข้อมูล คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลที่รับผิดชอบได้ ผ่านทางช่องทางการติดต่อของเรา: info@stiebeleltronasia.com

จุดประสงค์สำคัญของเราขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ที่ทำรายการไว้ด้านบนสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล เราจะไม่ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ในการสรุปผลเกี่ยวกับตัวคุณเป็นการส่วนตัวไม่ว่าในกรณีใดๆ

เซิร์ฟเวอร์ ล็อค ไฟล์ (Server log files) ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลดังที่ได้กล่าวไปนั้น จะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 26 เดือน หรือถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ถ้าถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางสถิติ เราขอสงวนสิทธิที่จะจัดเก็บเซิร์ฟเวอร์ ล็อค ไฟล์ (Server log files) ไว้นานขึ้น หากมีข้อเท็จจริงแสดงให้เห็น ซึ่งสามารถนำเราไปสู่การสรุปได้ว่ามีการเข้าถึงโดยไม่มีอำนาจเกิดขึ้น (เช่น การพยายามที่จะแฮ็ก หรือ “ดีดีโอเอส แอทแทค (DDOS attack)”)

 

การใช้และการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้มา รวมถึงข้อมูลต่อไปนี้:

 • ชื่อและนามสกุลของคุณ
 • ที่อยู่ของคุณ (รหัสไปรษณีย์ เมือง ถนน และเลขที่บ้าน และรายละเอียดที่อยู่อื่นๆ)
 • อีเมลของคุณ
 • วันเกิดของคุณ
 • เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณ

 

หากคุณให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเรา เราจะใช้มันเพื่อตอบข้อซักถามของคุณ เพื่อที่จะประมวลผลและดำเนินการตามคำขอคำปรึกษาที่คุณส่งมา เพื่อการบริหารจัดการทางเทคนิค เพื่อการเข้าสู่ระบบ เพื่อการบริการเสนอราคาปั๊มความร้อนและบริการที่มีให้ภายในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้อง พื้นฐานทางกฎหมายคือความยินยอมของคุณ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้ได้ตลอดเวลา การที่จะดำเนินการดังกล่าว กรุณาติดต่อ: info@stiebeleltronasia.com โดยระบุการบริการที่ให้ใช้ได้

 • ดำเนินการภายในกลุ่มบริษัท สตีเบล เอลทรอน จำกัด
 • ส่งต่อไปยังบุคลภายนอกซึ่งได้เสนอการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอ และเพื่อสิทธิของบุคคล อย่างน้อยเท่าที่เทียบเคียงได้กับที่บัญญัติไว้ในพ.ร.บ.
 • การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ภายนอก
 • คุกกี้และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์

กูเกิล รีมาร์เก็ตติ้ง (Google remarketing)

เว็บไซต์นี้ ใช้กูเกิล รีมาร์เก็ตติ้ง  (Google remarketing) กูเกิล รีมาร์เก็ตติ้ง  (Google remarketing) เป็นบริการโฆษณาของกูเกิล (“กูเกิล” (“Google”), เมาน์เทนวิว, ประเทศสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเราสามารถจัดหาโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายไว้สำหรับความสนใจที่สามารถสันนิษฐานได้ ตามพฤติกรรมการใช้งานของคุณระหว่างการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราครั้งก่อน โฆษณาเหล่านั้นจะปรากฏในพื้นที่การโฆษณาของกูเกิลเท่านั้น อาจจะเป็นใน กูเกิล แอดเวิดส์ (Google Adwards) หรือ กูเกิลดิสเพลย์ เน็ตเวิร์ค (Google Display Network) ก็ได้

 

เฟสบุ๊ค รีมาร์เก็ตติ้ง (Facebook remarketing)

เว็บไซต์นี้ใช้ “ผู้ชมที่กำหนดเอง (Custom Audiences)” เป็นรีมาร์เก็ตติ้ง ฟังก์ชัน จากเฟสบุ๊ค (“เฟสบุ๊ค”) ฟังก์ชันนี้ถูกใช้เพื่อนำเสนอโฆษณา (“เฟสบุ๊ค แอดส์ (Facebook ads)”)โดยอิงจากความสนใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้เมื่อพวกเขาเข้ามาเยี่ยมชม โซเชียลเน็ตเวิร์ก เฟสบุ๊ค (social network Facebook) สำหรับจุดประสงค์ดังกล่าว การติดตามของเฟสบุ๊ค รีมาร์เก็ตติ้ง (Facebook remarketing) ถูกนำไปใช้บนเว็บไซต์นี้  การติดตามนี้จะสร้างความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเฟสบุ๊ค เซิร์ฟเวอร์ เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อเท็จจริงที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้จะถูกส่งไปยังเฟสบุ๊ค เซิร์ฟเวอร์ และเฟสบุ๊คจะทำการมอบข้อมูลนี้ให้กับบัญชีผู้ใช้เฟสบุ๊คส่วนตัวของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เฟสบุ๊คเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล ตลอดจนสิทธิและตัวเลือกของคุณในเรื่องนี้สำหรับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว สามารถดูในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเฟสบุ๊คได้ที่ https://www.facebook.com/about/privacy/. หรือคุณสามารถปิดการใช้งานฟังก์ชันรีมาร์เก็ตติ้ง “ผู้ชมที่กำหนดเอง” ได้ที่ https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. ซึ่งคุณจะต้องเข้าสู่ระบบเฟสบุ๊คเพื่อดำเนินการ

 

Piwik PRO

เราใช้ซอฟต์แวร์ Piwik PRO Analytics Suite เพื่อวิเคราะห์และเป็นเครื่องมือในการจัดการความยินยอมในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์จากคุกกี้ ข้อมูลที่ถูกรวบรวมอาจรวมถึงไอพี แอดเดรสของผู้เข้าชม ระบบปฎิบัติการ รหัสบราวเซอร์ กิจกรรมการเรียกดูข้อมูล และข้อมูลอื่นๆ ดูขอบเขตข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดย Piwik PRO

เราคำนวณตัวชี้วัด โดยดูจากอัตรายอดผู้เข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว จำนวนครั้งที่เว็บไซต์ถูกเข้าชม ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ และยอดการกดถูกใจเพจ เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เราอาจสร้างประวัติของผู้เข้าชมบนพื้นฐานประวัติการเรียกดูข้อมูล เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เข้าชม แสดงข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง และแคมเปญที่แสดงบนออนไลน์

เราจัดหาโซลูชั่นบน Microsoft Azure ในประเทศเยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง โปรแกรม ElastX ในสวีเดน และการจัดเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 25 เดือน

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล: วิเคราะห์และวัดผลการโฆษณาบนพื้นฐานจากความยินยอม กฎหมายในการประมวลผลข้อมูล: มาตรา 6 (1)(a) ข้อบังคับทั่วไปของสหภาพยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

Piwik PRO จะไม่ดำเนินการส่งข้อมูลเกี่ยวกับท่านให้กับผู้ให้บริการรายอื่นหรือบุคคลที่สาม และไม่ใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตน ข้อมูลเพิ่มเติม ศึกษาได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว Piwik PRO.

 

บริการกูเกิล รีแคปช่า (Google reCAPTCHA) 

เราใช้การให้บริการกูเกิล รีแคปช่า (Google reCAPTCHA) เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลบางอย่างที่ป้อนในแบบฟอร์มการติดต่อหรือจดหมายข่าวของเรามาจากบุคคลจริง ๆ หรือมาจากคอมพิวเตอร์ กูเกิลใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าคุณเป็นมนุษย์หรือคอมพิวเตอร์: ที่อยู่ไอพี (IP address) ของอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้, เว็บไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชมซึ่งมีการรวบรวมของ กูเกิล รีแคปช่า (Google reCAPTCHA), วันที่และระยะเวลาที่คุณเข้าเยี่ยมชมข้อมูลประจำตัวของเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังใช้อยู่, บัญชีกูเกิลหากคุณเข้าสู่ระบบกูเกิล, การขยับเมาส์บนรูปภาพของรีแคปช่า และแบบทดสอบที่คุณต้องระบุรูปภาพ  เรามีส่วนได้เสียโดยชอบตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลนี้ เพื่อรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา และเพื่อป้องกันตนเองจากการป้อนข้อมูลอัตโนมัติ (การโจมตี) นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated

2. ข้อกำหนดสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อลงทะเบียนพอร์ทัลคู่ค้า (trade partner portal)

คุณสามารถลงทะเบียนกับเราในฐานะคู่ค้าผ่านบริการออนไลน์และมือถือของเรา ในการดำเนินการดังกล่าว คุณต้องป้อนข้อมูลที่ร้องขอบนหน้าจอป้อนข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ และที่อยู่อีเมลของคุณ เรายังบันทึกวันที่และเวลาของการลงทะเบียนและที่อยู่ไอพี (IP address) ในส่วนของกระบวนการลงทะเบียน เราจะขอให้คุณยินยอมให้ใช้ข้อมูลดังกล่าว

การลงทะเบียนเป็นไปเพื่อปฏิบัติตามหรือเริ่มต้นสัญญากับเราสำหรับบริการบางอย่าง หรือเพื่อได้มาซึ่งเครื่องมือการออกแบบทางวิศวกรรมที่เป็นประโยชน์, ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม หรืออะไหล่ เป็นต้น

ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้โดยเราตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา นอกจากนี้ เราจัดเก็บข้อมูลนี้เพื่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันหลังการทำสัญญา และตามระยะเวลาการเก็บภาษีในเชิงพาณิชย์และภาษีสำหรับระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย ตามกฎนี้ ระยะเวลาเก็บรักษาจะเป็น 10 ปีจนถึงสิ้นปีปฏิทินนั้น ๆ

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อลงทะเบียนสำหรับการเยี่ยมชมกิจกรรมหรือข้อมูล

ในบางหน้าของเว็บไซต์เรา คุณสามารถป้อนข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อลงทะเบียนสำหรับการเยี่ยมชมข้อมูล, หลักสูตรฝึกอบรม หรือกิจกรรมที่ดำเนินการโดย บริษัท สตีเบล เอลทรอน จำกัด โดยเราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อดำเนินการตามข้อซักถามของคุณเท่านั้น หากคุณป้อนที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณในฐานะผู้เข้าร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของเรา คุณจะได้รับอีเมลยืนยัน หลังจากนั้น ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้เพื่อประเมินกิจกรรม เป็นต้น ข้อมูลนี้จะถูกลบออกหลังจากผ่านไป 26 เดือนอย่างช้าที่สุด หากไม่มีระยะเวลาเก็บรักษาตามกฎหมายกำหนดไว้เป็นประการอื่น เช่น เพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติทางวิชาชีพ, การรับรองผู้มาเยี่ยมชม ค่าใช้จ่ายต่างๆ และอื่นๆ

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณในการใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ระหว่างการลงทะเบียนได้จนถึงตอนเริ่มต้นกิจกรรม การจะดำเนินการเช่นนั้น โปรดติดต่อ: info@stiebeleltronasia.com

3. ข้อกำหนดสำหรับผู้ใช้ส่วนตัว

การส่งและการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อตอบรับการร้องขอสำหรับคำปรึกษาอย่างมืออาชีพ หรือเพื่อสามารถให้รายละเอียดแก่คู่สัญญาที่มีคุณภาพสำหรับการให้คำปรึกษา และ/หรือการซื้อขาย การบำรุงรักษา หรือการซ่อมแซมปั๊มความร้อนหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากบริษัท สตีเบล เอลทรอน จำกัด เราส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณป้อน - ด้วยความยินยอมของคุณ – ให้แก่คู่สัญญาที่มีคุณภาพซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทของเราและอยู่ในภูมิภาคของคุณ

คู่ค้าเหล่านี้จะถูกร้องขอให้ติดต่อคุณภายในเวลาที่กำหนดเพื่อให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ และ/หรือการเสนอราคาที่คุณร้องขอ เพื่อจุดประสงค์นี้ คู่สัญญาที่มีคุณภาพจะติดต่อคุณไปทางอีเมลและ/หรือโทรศัพท์

 

การประมวลผลเพิ่มเติมและการลบข้อมูลของคุณ

นอกจากนี้ ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกส่งต่อหรือนำไปขายให้กับบุคคลภายนอก กล่าวคือ บุคคลหรือบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดของบริษัท สตีเบล เอลทรอน จำกัด ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บไว้จะถูกลบออกหากคุณเพิกถอนความยินยอมในการจัดเก็บ หากข้อมูลนั้นไม่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่จัดเก็บไว้อีกต่อไป หรือหากการจัดเก็บนั้นไม่เป็นที่ยอมรับด้วยเหตุผลทางกฎหมายอื่นๆ

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใช้บริการเสนอราคาปั๊มความร้อน

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา แสดงว่าคุณให้ข้อมูลของคุณกับเราโดยสมัครใจ ดังนั้น คุณได้ให้ความยินยอมว่าข้อมูลที่คุณได้ให้มาอาจจะถูกนำไปใช้โดยบริษัท สตีเบล เอลทรอน จำกัด หรือคู่สัญญาที่มีคุณภาพเพื่อวัตถุประสงค์ในการเตรียมใบเสนอราคาและติดต่อกับคุณ

ด้วยบริการเสนอราคาปั๊มความร้อน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะถูกใช้เพื่อเตรียมใบเสนอราคาเท่านั้น และเพื่อให้คู่สัญญาที่มีคุณภาพติดต่อคุณในภายหลัง

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลาโดยส่งข้อความถึงเราถึงผลกระทบนี้ เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ระบุไว้แล้ว ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกลบออกอย่างแน่นอน

 

ค้นหาคู่ค้าและผู้ค้าส่งด้วย กูเกิล แผนที่ (Google Maps)

เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา คุณสามารถดูคู่ค้าและผู้ค้าส่งในพื้นที่ของคุณที่ทำงานร่วมกับเราบนแผนที่ได้ เราใช้ กูเกิล แผนที่ (Google Maps) เพื่อแสดงแผนที่ กูเกิล แผนที่ (Google Maps) เป็นบริการของ กูเกิล, 1600 แอมพีเธียเตอร์ ปาร์คเวย์, เมาน์เทนวิว, ซีเอ 94043, ประเทศสหรัฐอเมริกา (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) รายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้ กูเกิล แผนที่ (Google Maps) สามารถดูได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

หากต้องการดูคู่ค้าและผู้ค้าส่งในพื้นที่ของคุณที่ทำงานร่วมกับเรา คุณต้องระบุตำแหน่งของคุณก่อน ตำแหน่งนั้นสามารถป้อนด้วยตนเอง หรือกำหนดโดยอัตโนมัติโดยใช้ฟังก์ชันการกำหนดตำแหน่งของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ จะไม่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างการป้อนด้วยตนเอง เว้นแต่คุณจะให้ที่อยู่บ้านของคุณมา ที่อยู่ไอพี (IP address) ของคุณจะต้องถูกประมวลผลเพื่อระบุตำแหน่งของคุณโดยอัตโนมัติโดยใช้ฟังก์ชันการกำหนดตำแหน่งของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ ในกรณีนี้ การประมวลผลจะขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณด้วย ซึ่งอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์จะร้องขอเมื่อเรียกดูแผนที่ ในบริบทนี้ ที่อยู่ไอพี (IP address) ของคุณจะไม่ถูกจัดเก็บโดยเรา

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใช้ร้านอะไหล่

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับคำสั่งซื้อภายในบริษัทของเราและบริษัทในเครือเท่านั้น และกับบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ

สำหรับการประมวลผลคำสั่งซื้อ เราทำงานร่วมกับบริษัทต่างๆ ที่รับผิดชอบด้านการขนส่ง เรารับรองว่าหุ้นส่วนของเราปฏิบัติตามกฎการคุ้มครองข้อมูลด้วย เราส่งต่อข้อมูลที่อยู่ของคุณ (ชื่อและที่อยู่) ไปยังบริษัทขนส่งที่เกี่ยวข้องซึ่งจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อให้กับคุณ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับคุณ

ข้อมูลจะถูกเก็บไว้โดยเราตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา นอกจากนี้ เราจัดเก็บข้อมูลนี้เพื่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันหลังการทำสัญญา และตามระยะเวลาการเก็บภาษีในเชิงพาณิชย์และภาษีสำหรับระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ซึ่งตามกฎแล้ว ระยะเวลาเก็บรักษาคือ 10 ปีจนถึงสิ้นปีปฏิทินนั้นๆ

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อลงทะเบียนพอร์ทัลลูกค้าปลายทาง (end customer portal)

คุณสามารถลงทะเบียนกับแผนกบริการของเราสำหรับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมคำสั่งซื้อในฐานะลูกค้าปลายทางผ่านการให้บริการของเราทางออนไลน์และทางโทรศัพท์มือถือ การดำเนินการเช่นนั้น คุณต้องป้อนข้อมูลที่ร้องขอในหน้าจอป้อนข้อมูล เช่นชื่อ ที่อยู่ และที่อยู่อีเมลของคุณ เราจะบันทึกวันที่และเวลาของการลงทะเบียน รวมทั้งที่อยู่ไอพี (IP address) สำหรับส่วนหนึ่งของกระบวนการในการลงทะเบียน เราจึงจะขอความยินยอมของคุณในการใช้ข้อมูลนั้น

การลงทะเบียนจำเป็นต้องเป็นการปฏิบัติตามหรือเริ่มต้นสัญญากับเราสำหรับบริการบางอย่าง

ข้อมูลจะถูกเก็บไว้โดยเราตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา นอกจากนี้ เราจัดเก็บข้อมูลนี้เพื่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันหลังการทำสัญญา และตามระยะเวลาการเก็บภาษีในเชิงพาณิชย์และภาษีสำหรับระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ซึ่งตามกฎแล้ว ระยะเวลาเก็บรักษาคือ 10 ปีจนถึงสิ้นปีปฏิทินนั้นๆ

4. ข้อกำหนดสำหรับผู้สมัคร

โดยผ่านทางพอร์ทัลของผู้สมัคร คุณสามารถสมัครงานกับเราและส่งข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดได้ คุณสามารถใช้แบบฟอร์มออนไลน์เพื่อส่งเอกสารการสมัครของคุณ การใช้พอร์ทัลของผู้สมัครเป็นไปโดยสมัครใจ ซึ่งคุณสามารถส่งใบสมัครของคุณด้วยวิธีอื่น เช่น ทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์

เมื่อได้รับใบสมัครผ่านทางพอร์ทัลของผู้สมัคร เอกสารของคุณจะถูกส่งต่อโดยอิเล็กทรอนิกส์ไปยังพนักงานที่รับผิดชอบในบริษัทของเรา หากคุณได้สมัครตำแหน่งที่โฆษณาเอาไว้ เอกสารจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติภายในสองเดือนหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการรับสมัคร จัดการโดยไม่มีวัตถุประสงค์กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นๆ วัตถุประสงค์อื่นในแง่นี้อาจเป็น ภาระการพิสูจน์ในกระบวนการทางศาล ในกรณีของการสมัครที่ไม่มีการอ้างอิงถึงตำแหน่งที่โฆษณา (การสมัครที่ไม่พึงประสงค์) ใบสมัครจะถูกเก็บไว้ตราบเท่าที่มีความเป็นไปได้ที่จะสนใจ คุณมีตัวเลือกในการขอให้ลบใบสมัครของคุณเมื่อใดก็ได้ แม้กระทั่งก่อนที่ระยะเวลาเก็บรักษาที่กำหนดไว้จะสิ้นสุดลง ในกรณีที่ใบสมัครได้รับเลือก ข้อมูลที่ส่งจะถูกเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลความสัมพันธ์ในการจ้างงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ผู้สมัครจะผูกมัดกับสัญญาจ้างและข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด แม้กระทั่งข้อมูลส่วนบุคคลทั้งที่มีความอ่อนไหวและทั้งที่ปกติ จะถูกเก็บไว้ภายใต้พื้นฐานทางกฎหมายและตามสัญญา

5. การติดต่อสื่อสารกับเรา

ความยินยอมในการโฆษณาและการโฆษณา

เรา บริษัท Stiebel Eltron GmbH & Co. KG, บริษัท STIEBEL ELTRON Deutschland Vertriebs GmbH และบริษัท Stiebel Eltron Asia Ltd. จะแจ้งให้คุณทราบหรือส่งแบบสำรวจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจาก บริษัท สตีเบล เอลทรอน จำกัด ทางอีเมล, ไปรษณีย์ หรือโทรศัพท์ ถ้าคุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา (การเลือกรับ) คุณเลือกที่จะเข้าร่วมโดยทำเครื่องหมายที่ช่องด้านล่างของแบบฟอร์มของเรา ข้างข้อความ: “ใช่ บริษัท Stiebel Eltron GmbH & Co.KG, บริษัท STIEBEL ELTRON Deutschland Vertriebs GmbH และบริษัท Stiebel Eltron Asia Ltd.  อาจใช้ที่อยู่อีเมล และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ของฉันเพื่อแจ้งให้ฉันทราบถึง ผลิตภัณฑ์และบริการล่าสุดของพวกเขา ฉันยินยอมให้โอกาสที่จะให้ทั้งคำวิจารณ์และคำชมผ่านการวิจัยตลาดและความคิดเห็น ฉันสามารถเพิกถอนความยินยอมนี้ได้ทุกเมื่อโดยมีผลในอนาคต”

กรุณารับทราบว่าข้อความที่คุณเห็นบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นนั้นๆ อาจระบุรายชื่อบริษัทที่แตกต่างกัน หากพวกเขาเกี่ยวข้องกับการสอบถามของคุณ

หากคุณให้ความยินยอมแก่เราสำหรับการใช้งานดังกล่าว แต่ไม่ต้องการรับโฆษณาหรือแบบสำรวจจาก บริษัท สตีเบล เอลทรอน จำกัด อีกต่อไปในอนาคต คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อโดยมีผลในอนาคต ข้อมูลของคุณจะถูกลบ หรือหากยังคงจำเป็นสำหรับการออกใบแจ้งหนี้และการบัญชี ข้อมูลจะถูกเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านั้น คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ที่ info@stiebeleltronasia.com

 

จดหมายข่าว

เมื่อคุณสมัครรับจดหมายข่าวของเรา ที่อยู่อีเมลของคุณจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาของเราจนกว่าคุณจะยกเลิกการสมัคร คุณจะได้รับข้อมูลเป็นประจำทางอีเมลเกี่ยวกับเรื่องราวในปัจจุบัน รวมถึงอีเมลสำหรับโอกาสพิเศษ เช่น การโปรโมชั่นพิเศษ ซึ่งอีเมลอาจมีการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณและเป็นรายบุคคลตามข้อมูลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ

หากคุณไม่ได้ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการสมัครรับจดหมายข่าวของเรา เราจะใช้ขั้นตอนการเลือกรับสองครั้ง กล่าวคือ เราจะไม่ส่งจดหมายข่าวถึงคุณทางอีเมลจนกว่าคุณจะได้ยืนยันอย่างชัดแจ้งกับเราว่าเราควรทำเช่นนั้น จากนั้นเราจะส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบและขอให้คุณคลิกลิงก์ที่ระบุไว้เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับจดหมายข่าวของเรา

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลของคุณคือความยินยอมของคุณ หากคุณสมัครรับจดหมายข่าวอย่างชัดแจ้ง ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมาย คุณอาจได้รับจดหมายข่าวหรืออีเมลจากเราโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณเพราะว่าคุณได้สั่งซื้อสินค้าหรือได้รับบริการจากเรา ซึ่งเราได้รับที่อยู่อีเมลของคุณแล้ว และคุณไม่คัดค้านการรับข้อมูลทางอีเมล 

หากคุณไม่ต้องการรับจดหมายข่าวจากเราอีกต่อไป คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อโดยมีผลในอนาคต หรือคัดค้านการรับจดหมายข่าวเพิ่มเติมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการส่งตามอัตราพื้นฐาน เพียงแค่ใช้ลิงก์ในการยกเลิกการสมัครที่ระบุในจดหมายข่าวแต่ละฉบับ หรือส่งข้อความถึงเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา

 

การติดต่อ

คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางสายด่วนลูกค้าของเรา, ทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ หากคุณต้องการใช้หนึ่งในตัวเลือกการติดต่อเหล่านี้ เราจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งถึงเราผ่านตัวเลือกการติดต่อที่เลือก ซึ่งอาจเป็นชื่อ, ที่อยู่, ที่อยู่อีเมล, หมายเลขลูกค้า และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถตัดสินใจได้เองว่าต้องการส่งข้อมูลใดถึงเราผ่านตัวเลือกการติดต่อเหล่านั้น

เราประมวลผลข้อมูลนี้ โดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบกลับหรือดำเนินการตามส่งต่อหรือคำขอของคุณ

หากคุณต้องการใช้แบบฟอร์มการติดต่อในบริการออนไลน์ของเรา เราจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ในแบบฟอร์มการติดต่อนั้น โดยเฉพาะชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ นอกจากนี้เรายังจัดเก็บที่อยู่ไอพี            (IP address) และวันที่และเวลาของการซักถาม เราประมวลผลข้อมูลที่ส่งมาในแบบฟอร์มการติดต่อ โดยเฉพาะเพื่อให้สามารถตอบสนองคำถามหรือคำขอของคุณได้

 

พื้นฐานกฎหมายสำหรับการใช้ตัวเลือกการติดต่อ และการเพิกถอนความยินยอม

พื้นฐานกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลสำหรับการใช้ตัวเลือกการติดต่อที่มีคือความยินยอมของคุณ ซึ่งคุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา หลังจากที่เราได้จัดการกับเรื่องนี้แล้ว ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้เผื่อในกรณีที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม คำขอให้ลบข้อมูลสามารถร้องขอได้ตลอดเวลา มิฉะนั้นการลบจะถูกทำขึ้นเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ ในช่วงเวลาดังกล่าว เราจะลบข้อมูลทันที เว้นแต่เราจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวด้วยข้อบังคับทางการค้าหรือภาษี

 

โซเชียลมีเดีย

ในบริการออนไลน์ของเรา คุณจะพบลิงต์ไปยังเครือข่ายโซเชียล เฟสบุ๊ค, ซิง, ทวิตเตอร์ รวมถึงช่องยูทูปของเรา คุณสามารถจำแนกลิงก์ต่างๆ ได้จากโลโก้ของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเราไม่ได้ประมวลผลข้อมูลใดๆ ในเรื่องนี้

เมื่อคลิกลิงก์ หน้าโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้น ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ กรุณาดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการแต่ละรายสำหรับรายละเอียดของข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง คุณจะพบสิ่งเหล่านี้ได้ที่:

เฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/privacy/explanation

ยูทูป: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

ซิง: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

ทวิตเตอร์: https://twitter.com/de/privacy

6. การลงทะเบียน

คุณสามารถลงทะเบียนกับเราในฐานะผู้ใช้งานผ่านบริการออนไลน์ของเรา ในการดำเนินการดังกล่าว คุณต้องป้อนข้อมูลที่ร้องขอบนหน้าจอป้อนข้อมูล เช่น ชื่อและนามสกุล, ที่อยู่ และที่อยู่อีเมลของคุณ นอกจากนี้เรายังบันทึกวันที่และเวลาของการลงทะเบียนและที่อยู่ไอพี (IP address) สำหรับส่วนหนึ่งของกระบวนการในการลงทะเบียน เราจึงจะขอความยินยอมของคุณในการใช้ข้อมูลนั้น

การลงทะเบียนจำเป็นต้องเป็นการปฏิบัติตามหรือเริ่มต้นสัญญากับเราสำหรับบริการบางอย่าง

ข้อมูลจะถูกเก็บไว้โดยเราตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา นอกจากนี้เราจัดเก็บข้อมูลนี้เพื่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันหลังการทำสัญญา และเพื่อพื้นฐานเชิงพาณิชย์ และระยะเวลาทางภาษีสำหรับระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ซึ่งตามกฎแล้ว ระยะเวลาเก็บรักษาคือ 10 ปีจนถึงสิ้นปีปฏิทินนั้นๆ

7. ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูล – การระบุตัวตนของคุณ

เพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิของเจ้าของข้อมูล อาจมีความจำเป็นที่บริษัท สตีเบล เอลทรอน จำกัด ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวมไว้บนพื้นฐานของนิติสัมพันธ์ตามสัญญา บนพื้นฐานการสุ่มตัวอย่างหรือในกรณีที่มีข้อสงสัยอันสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการร้องขอข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่รายละเอียดของผู้ส่งจะไม่เปิดเผยตัวตนของบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้อง

 

สิทธิในการเข้าถึง สิทธิในการคัดค้าน สิทธิในการแก้ไข และสิทธิในการลบ

 • คุณมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ประมวลผลโดยเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประมวลผล, ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง, หมวดหมู่ของผู้รับข้อมูลที่ข้อมูลของคุณถูกส่งไปหรือจะถูกเปิดเผย, ระยะเวลาการจัดเก็บที่คาดการณ์ไว้, การมีอยู่ซึ่งสิทธิในการร้องขอการแก้ไข, การลบ, การจำกัดการประมวลผลหรือสิทธิในการคัดค้าน, การมีอยู่ของสิทธิในการยื่นคำร้อง, แหล่งที่มาของข้อมูลของคุณหากไม่ได้เก็บรวบรวมจากตัวคุณเอง และการมีอยู่ของการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ, รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์ และหากเหมาะสม ข้อมูลที่มีความหมายเกี่ยวกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง;
 • คุณมีสิทธิที่จะได้รับการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนที่จัดเก็บโดยเราโดยไม่ชักช้า
 • คุณมีสิทธิได้รับการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่จัดเก็บไว้โดยเรา เว้นแต่การประมวลผลจำเป็นสำหรับการใช้สิทธิในเสรีภาพของการแสดงออกและข้อมูล สำหรับการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย ด้วยเหตุที่เป็นประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อการจัดตั้ง, การดำเนินการ หรือการแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมาย
 • คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อจำกัดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณโต้แย้งความถูกต้องของข้อมูล หากการประมวลผลนั้นผิดกฎหมาย และคุณคัดค้านการลบข้อมูลนั้น หากเราไม่ต้องการข้อมูลอีกต่อไป แต่ถ้าคุณต้องการข้อมูลนั้นเพื่อการจัดตั้ง, การดำเนินการ หรือการแก้ต่างของการเรียกร้องทางกฎหมาย หรือหากคุณคัดค้านการประมวลผล
 • คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราในโครงสร้างที่ใช้กันทั่วไป และอยู่ในรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้ และมีสิทธิที่จะส่งข้อมูลนี้ไปยังผู้ควบคุมรายอื่น

 

หากต้องการใช้สิทธิเหล่านี้ โปรดติดต่อ:

info@stiebeleltronasia.com

8. ข้อมูลเพิ่มเติม

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

ตามหลักการทั่วไป เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ไปยังบุคคลภายนอก นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อย่างไรก็ตาม หากเราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เราจะส่งต่อข้อมูลของคุณไปยังหน่วยงานที่มีสิทธิรับข้อมูล

 

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

บริการออนไลน์ของเรามีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ลิงก์เหล่านี้มักจะถูกทำเครื่องหมายเช่นนั้น เราไม่มีอิทธิพลเหนือขอบเขตของการปฏิบัติตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไป ดังนั้นเราจึงแนะนำให้คุณค้นหานโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์อื่นๆ ด้วยตัวเอง

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

สถานะของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะระบุโดยวันที่ที่แสดงเอาไว้ (ด้านล่าง) เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาโดยมีผลในอนาคต เวอร์ชั่นล่าสุดสามารถเข้าถึงได้โดยตรงผ่านบริการออนไลน์ของเรา กรุณาเข้ามาเยี่ยมชมบริการออนไลน์ของเราเป็นประจำเพื่อตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว

สถานะของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้: พฤศจิกายน 2564