น้ำไม่ร้อนแม้ว่าน้ำจะไหลเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า

มีเหตุผลสองข้อที่อาจทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้:

1. ปัญหา: หัวฝักบัวอุดตันจาก

เศษฝุ่นผงหรือตะกรัน

วิธีแก้ไข: ทำความสะอาดหรือแก้การอุดตันในหัวฝักบัว

2. สาเหตุ: ELSD ตัดไฟ

วิธีแก้ไข: กดปุ่มรีเซ็ต