ไม่มีแสงไฟ ไม่มีน้ำร้อน ไม่มีไฟฟ้าเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ทดสอบ รีเซ็ตไม่ได้ผล

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นจากเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งจาก 4 ข้อ:

1. ไม่มีไฟฟ้าเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า 

 • สาเหตุ: เบรกเกอร์ดีดหรือขัดข้อง
 • วิธีแก้ไข: ตรวจสอบ/เปิดเบรกเกอร์
 • สาเหตุ: ต่อสายไฟไม่แน่น 
 • วิธีแก้ไข: ตรวจสอบการต่อสายไฟบนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือทดสอบโดยการกดปุ่มทดสอบและรีเซ็ต

2. แรงดันน้ำต่ำ

 • สาเหตุ: ตะแกรงกรองสกปรก
 • วิธีแก้ไข: ทำความสะอาดตะแกรงกรอง
 • สาเหตุ: อัตราการไหลสูงไม่พอที่จะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงาน
 • วิธีแก้ไข: เพิ่มอัตราการไหล 
 • สาเหตุ: แรงดันน้ำต่ำ
 • วิธีแก้ไข: ตรวจสอบแรงดันน้ำขั้นต่ำของเครื่องใช้ไฟฟ้า

3. เทอร์โมสตัทตัดไฟ

 • สาเหตุ: อุณหภูมิสูงเกินไป
 • วิธีแก้ไข: กดรีเซ็ตบนเทอร์โมสตัท

4. ท่อน้ำเข้าและน้ำออกกลับทางกัน

 • สาเหตุ: การติดตั้งไม่ถูกต้อง
 • วิธีแก้ไข: สลับเปลี่ยนท่อน้ำ (ท่อน้ำเข้าอยู่ด้านขวา ท่อน้ำออกอยู่ด้านซ้าย)