ตู้กดน้ำร้อน น้ำเย็น
STIEBEL LIFE XL – ข้อมูลทางเทคนิค

 • ข้อมูลทางเทคนิค

  ขั้นตอนของการกรอง

  4 ขั้น

  ขั้นตอนการกรอง 2

  ไส้กรอง นาโนอะลูมินาที่มีประจุบวก - 2 ไมครอน

  ขั้นตอนการกรอง 1

  ตะกอน - 5 ไมครอน

  ขั้นตอนการกรอง 3

  ไส้กรอง แอคติเวเต็ด คาร์บอนบล๊อค ที่มีแร่เงินต่อต้านแบคทีเรีย - 5 ไมครอน

  ขั้นตอนการกรอง 4

  ลูกบอลคริสตัลโพลีฟอสเฟตป้องกันความกระด้างที่มีการรับรองมาตรฐาน NSF 60

  ข้อมูลทางเทคนิคและตัวเลือกสินค้า

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและตัวเลือกสินค้า โปรดดูที่เอกสารข้อมูล

  ดาวน์โหลดเป็น PDF