ตู้กดน้ำร้อน น้ำเย็น
STIEBEL LIFE XL

 • รายละเอียดสินค้า  เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

  หมายเลขผลิตภัณฑ์: 204517

  ขั้นตอนของการกรอง: 4 ขั้น

  ขั้นตอนการกรอง 2: ไส้กรอง นาโนอะลูมินาที่มีประจุบวก - 2 ไมครอน

  ขั้นตอนการกรอง 1: ตะกอน - 5 ไมครอน

  ขั้นตอนการกรอง 3: ไส้กรอง แอคติเวเต็ด คาร์บอนบล๊อค ที่มีแร่เงินต่อต้านแบคทีเรีย - 5 ไมครอน

  ขั้นตอนการกรอง 4: ลูกบอลคริสตัลโพลีฟอสเฟตป้องกันความกระด้างที่มีการรับรองมาตรฐาน NSF 60

  แสดงทั้งหมด

  ดาวน์โหลดเป็น PDF