ฮีตเตอร์แบบไหลผ่านขนาดกะทัดรัด
DHM 6 (STE) – ข้อมูลทางเทคนิค