ฮีตเตอร์แบบไหลผ่านขนาดกะทัดรัด
DHF 13 C (STE) – ข้อมูลทางเทคนิค