เครื่่องทำน้ำร้อนแบบผ่านร้อน
DHF 12 C1 (STE) – ข้อมูลทางเทคนิค