เครื่่องทำน้ำร้อนแบบผ่านร้อน
DHB-E 18 SLi 25A – ข้อมูลทางเทคนิค

 • ข้อมูลทางเทคนิค

  แรงดันไฟฟ้านอมินอล

  400 V

  แรงดันไฟฟ้านอมินอล 1

  380 V

  แรงดันไฟฟ้านอมินอล 2

  400 V

  แรงดันไฟฟ้านอมินอล 3

  415 V

  กำลังไฟ

  18 kW

  พลังงานพิกัด 1

  16,2 kW

  พลังงานพิกัด 2

  18 kW

  พลังงานพิกัด 3

  19,4 kW

  กระแสพิกัด

  26 A

  กระแสพิกัด 1

  24,7 A

  กระแสพิกัด 2

  26 A

  กระแสพิกัด 3

  27 A

  การป้องกัน

  25 A

  การป้องกัน 1

  25 A

  การป้องกัน 2

  25 A

  การป้องกัน 3

  32 A

  ความถี่

  50/60 Hz

  ความถี่ 1

  50/60 Hz

  ความถี่ 2

  50/60 Hz

  ความถี่ 3

  50/- Hz

  เฟส

  3/PE

  ความต้านทานจำเพาะ ρ15 ≥

  900 Ω ซม.

  การต้านทานจำเพาะ ρ15 ≥ (at ϑcold ≤25°C และ 380 V)

  900 Ω ซม.

  การต้านทานจำเพาะ ρ15 ≥ (at ϑcold ≤25°C และ 400 V)

  900 Ω ซม.

  การต้านทานจำเพาะ ρ15 ≥ (at ϑcold ≤25°C และ 415 V)

  1000 Ω ซม.

  ความต้านทานจำเพาะ ρ15 ≥ (ที่ ϑcold ≤25°C)

  900 Ω ซม.

  การต้านทานจำเพาะ ρ15 ≥ (at ϑcold ≤45°C และ 380 V)

  1200 Ω ซม.

  การต้านทานจำเพาะ ρ15 ≥ (at ϑcold ≤45°C และ 400 V)

  1200 Ω ซม.

  การต้านทานจำเพาะ ρ15 ≥ (at ϑcold ≤45°C และ 415 V)

  1300 Ω ซม.

  การนำไฟฟ้าจำเพาะ σ15 ≤

  1111 μS/cm

  การนำไฟฟ้าจำเพาะ σ15 ≤ (ที่ ϑcold ≤25°C และ 380 V)

  1111 μS/cm

  การนำไฟฟ้าจำเพาะ σ15 ≤ (ที่ ϑcold ≤25°C และ 400 V)

  1111 μS/cm

  การนำไฟฟ้าจำเพาะ σ15 ≤ (ที่ ϑcold ≤25°C และ 415 V)

  1000 μS/cm

  การนำไฟฟ้าจำเพาะ σ15 ≤ (ที่ ϑcold ≤25°C)

  1111 μS/cm

  การนำไฟฟ้าจำเพาะ σ15 ≤ (ที่ ϑcold ≤45°C และ 380 V)

  833 μS/cm

  การนำไฟฟ้าจำเพาะ σ15 ≤ (ที่ ϑcold ≤45°C และ 400 V)

  833 μS/cm

  การนำไฟฟ้าจำเพาะ σ15 ≤ (ที่ ϑcold ≤45°C และ 415 V)

  770 μS/cm

  การป้องกัน (IP)

  อื่น ๆ

  การตั้งค่าอุณหภูมิ

  30 - 60 °C

  สี

  สีขาว

  หนึ่ง

  >3,0 ลิตร/นาที

  ความสูง

  478 มม.

  กว้าง

  225 มม.

  ความลึก

  105 มม.

  น้ำหนัก

  3.60 กก.

  ข้อมูลทางเทคนิคและตัวเลือกสินค้า

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและตัวเลือกสินค้า โปรดดูที่เอกสารข้อมูล

  ดาวน์โหลดเป็น PDF