“สตีเบล เอลทรอน” ปลุกพลังพนักงานร่วมทำดีเพื่อสังคม ลุยพัฒนาพื้นที่โรงเรียนวัดทำใหม่ จ. พระนครศรีอยุธยา

กรุงเทพฯ 20 มิถุนายน 2567 - บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเชีย จำกัด จัดกิจกรรม “แปลงผักเพื่อน้อง ทำความสะอาดวัด” รวมทีมพนักงานร่วมลงพื้นที่ทำความสะอาดวัด และพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนวัดทำใหม่ 

อ. พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังได้ร่วมสร้างแปลงผักเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน สอดคล้องกับปณิธานการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในสังคมไทยอย่างยั่งยืนขององค์กร