วิศวกรเครื่องกล R&D

 

ภูมิภาค: อยุธยา

 

ไฮไลท์

  • ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้ CAD (Pro/Engineer – Creo)
  • ปริญญาวิศวกรรมเครื่องกล
  • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 3-5 ปี

คุณสมบัติและข้อกำหนด

  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง การตั้งค่าสำหรับปริญญาขั้นสูงและ/หรือหลักสูตรเพิ่มเติมในสาขาที่เกี่ยวข้องของการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกและงานร้านขายเครื่องจักร
  • ประสบการณ์ 3-5 ปี ในการออกแบบและจัดทำเอกสารผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านสำหรับกระบวนการผลิตที่หลากหลาย รวมถึงการฉีดขึ้นรูป การหล่อ โลหะแผ่น
  • สามารถใช้ CAD ได้อย่างดีเยี่ยม (Pro/Engineer - Creo เป็นที่ต้องการ)
  • ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้เครื่องจักรและแนวทางปฏิบัติของร้านขายเครื่องจักร คุ้นเคยกับการทำงานกับเครื่อง CNC
  • ความสามารถในการอ่าน ทำความเข้าใจ และสร้างภาพวาดทางวิศวกรรม
  • ขับเคลื่อนตนเอง มีความคิดริเริ่ม โปร่งใส
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี 

 

จะพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้สมัครที่มีความรู้และประสบการณ์ Pro/Engineer – Creo software และ CNC machine

สมัครตอนนี้