วิธีการง่าย ๆ ในการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำอุ่นแบบให้ความร้อนทันที

เครื่องต้องติดตั้งในแนวตั้งเท่านั้น

เมื่อหมุนเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อต่อน้ำที่ด้านล่าง ท่อน้ำเข้าควรอยู่ที่ด้านขวาของเครื่อง

ล้างท่อส่งน้ำก่อนเชื่อมต่อกับทางน้ำเข้าเพื่อให้ไส้กรองท่อของทางน้ำเข้าสะอาด

หลังจากติดตั้งแล้ว แต่ก่อนที่จะเปิดสวิตช์จ่ายไฟฟ้า ให้เปิดวาล์วน้ำเพื่อปล่อยให้น้ำไหลเข้าเพื่อไล่อากาศออกจากท่อและเครื่องจนหมด

เบรกเกอร์ต้องมีขนาดเหมาะสม เช่น สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า 6000, 8000 หรือ 12000 วัตต์ เบรกเกอร์ต้องมีขนาด 30, 40 หรือ 60 แอมป์ตามลำดับ

เปิดสวิตช์จ่ายไฟฟ้า เปิดฝาครอบ และตรวจสอบไฟฟ้าที่เทอร์มินอลบล็อก หากไม่มีไฟเข้า โปรดตรวจสอบว่าเบรกเกอร์เปิดหรือปิดอยู่

หากเบรกเกอร์เปิดอยู่ แต่เครื่องใชไฟฟ้ายังคงไม่ทำงาน คุณอาจจำเป็นต้องรีเซ็ต หากต้องการรีเซ็ต เบรกเกอร์ต้องปิดเครื่อง จากนั้นเปิดฝาครอบและกดปุ่มรีเซ็ตที่เทอร์โมสตัท 

(โปรดอ้างอิงคู่มือเพื่อหาตำแหน่งปุ่มเทอร์โมสตัท)

ทำความสะอาดฟิลเตอร์เป็นประจำ ขั้นแรกให้ถอดวาล์วน้ำเย็นออก จากนั้นถอดและล้างฟิลเตอร์

การดูแลความสะอาดของฟิลเตอร์หัวฝักบัวช่วยป้องกันไม่ให้น้ำไหลอ่อนและแรงดันน้ำต่ำ

แรงดันน้ำต่ำหรือผันผวนอาจก่อให้เกิดปัญหา ทำให้น้ำร้อนและน้ำเย็นออกมาพร้อมกัน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานผิดปกติได้ ในกรณนี้ ควรปรับแรงดันน้ำ

การเปิดวาล์วน้ำจนสูงสุดอาจทำให้อุณหภูมิน้ำต่ำได้ เนื่องจากน้ำไหลเข้าและออกจากเครื่องอย่างรวดเร็ว

เพื่อความปลอดภัย โปรดตรวจสอบและปรับอุณหภูมิน้ำก่อนใช้งาน

หากน้ำไม่ได้รับการผสม โปรดทำความสะอาดหรือถอดฟิลเตอร์หัวฝักบัวออก