เครื่องทำน้ำร้อนเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่

ใช่ เครื่องทำน้ำร้อนเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ข้อนี้ได้รับการตรวจสอบและยืนยันโดยงานวิจัยมากมาย เช่น “Reduzierung von Energieverbrauch und CO2-Emissionen durch dezentrale elektrische Warmwasserversorgung” [การลดการใช้พลังงานและการปล่อย CO2 ด้วยการใช้ ไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์กลาง] โดย FfE Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft mbH [สถาบันวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน]

 

ประโยชน์สำคัญของระบบทำความร้อน แบบกระจายศูนย์กลางคือการที่อยู่ใกล้กับจุดปล่อยน้ำ ท่อระยะสั้นทำให้สูญเสียความร้อนลดลงเหลือน้อยที่สุด และน้ำร้อนพร้อมใช้งานอย่างรวดเร็วเมื่อเปิดก็อก เครื่องทำน้ำอุ่น-เครื่องทำน้ำร้อนแบบให้ความร้อนทันทีจะต้มน้ำร้อนเฉพาะที่ใช้งานในขณะนั้นเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับระบบรวมศูนย์กลางแล้ว ระบบนี้ไม่ต้องการแทงก์ หรือไม่มีสูญเสียพลังงานจากการรอใช้งาน ไม่มีพลังงานสูญเสียจากระบบท่อกระจายหรือระบบท่อเวียนอีกด้วย สิ่งที่ต้องเน้นก็คือ เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าแบบให้ความร้อนทันทีประหยัดทั้งพลังงาน น้ำ และค่าใช้จ่าย