เหตุใดเครื่องกรองน้ำดื่ม STIEBEL ELTRON จึงแนะนําให้ใช้กับน้ำประปาเท่านั้น?

เครื่องกรองน้ำดื่ม STIEBEL ELTRON (ยกเว้นเครื่องกรองน้ำใช้) ได้รับการพัฒนามาเพื่อใช้งานกับน้ำประปา ที่เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุขแห่งประเทศประเทศไทย ในขณะที่เครื่องกรองน้ำดื่มได้รับการออกแบบมาให้ขจัดสิ่งปนเปื้อนจากระบบท่อ เพื่อทำน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย สิ่งปนเปื้อนอันตรายจากน้ำที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการบำบัดอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของไส้กรองได้