เหตุใดเทคโนโลยีอัลตราฟิลเทรชัน จึงแนะนำให้ใช้สำหรับน้ำประปามากกว่าเทคโนโลยี RO

อัลตราฟิลเทรชัน เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม เพราะความสามารถในการลดสิ่งปนเปื้อน การบำรุงรักษาต่ำ และข้อเท็จจริงที่ว่า ระบบสามารถรักษาแร่ธาตุธรรมชาติในน้ำดื่มไว้ได้ อย่างไรก็ดี การกำหนดเทคโนโลยีการกรองที่เหมาะสมที่สุดยังขึ้นอยู่กับความชอบและความต้องการของผู้ใช้ด้วย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย คุณภาพของแหล่งน้ำ การบำรุงรักษา การเชื่อมต่อไฟฟ้า และปัจจัยอื่น ๆ