พบน้ำรั่ว

ตรวจสอบว่าท่อ ข้อต่อ เกลียวหัวท้าย และท่อยืดหยุ่นเชื่อมต่อกันถูกต้องหรือไม่ ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อต่อทั้งหมดแน่นหนาดี หากไส้กรองยังคงรั่วหลังจากตรวจสอบ โปรดติดต่อศูนย์บริการ STIEBEL ELTRON