เครื่องไม่หยุดทำงาน แม้จะปิดน้ำแล้ว

สาเหตุ : แผงควบคุม, PCB, เครื่องทำความร้อน เสียหาย

วิธีแก้ไข : ติดต่อแผนกบริการลูกค้า