เทอร์โมสตัทตัดไฟตลอด

ปัญหา: ได้ยินเสียงน้ำเดือด

 

สาเหตุ: แรงดันน้ำต่ำเกินไป มีน้ำน้อยเกินไปในเครื่องทำน้ำอุ่น

 

วิธีแก้ไข: เพิ่มแรงดันน้ำ

 

เพิ่มอัตราการไหลที่ผ่านเครื่องทำน้ำอุ่น (แต่ทำให้อุณหภูมิลดลง)