มีน้ำร้อนแต่ไฟไม่ติด

1. ปัญหา: ปิดฝาครอบไม่ถูกต้องจนบังหลอดไฟ

สาเหตุ: การติดตั้งไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไข: โปรดตรวจสอบฝาครอบและตำแหน่งของหลอดไฟ

2. ปัญหา: หลอดไฟชำรุด 

วิธีแก้ไข: โปรดติดต่อศูนย์บริการ