น้ำมีรสชาติผิดปกติ เช่น คลอรีนหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์

ตรวจสอบว่าไส้กรองหมดอายุหรือไม่ และเปลี่ยนไส้กรอง ถ้าจำเป็น ในบางกรณี การไม่ได้ใช้เครื่องกรองน้ำสักพักหนึ่งอาจก่อให้เกิดรสหรือกลิ่นจากตะกอนหรือสิ่งปนเปื้อนในระบบขึ้นได้ เปิดวาล์ว และปล่อยให้น้ำไหลอย่างน้อย 5 นาที ในกรณีที่พบได้ยาก การล้างภายในไส้กรองอาจไม่สามารถล้างรสชาติหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกจนหมด แม้ว่าไส้กรองจะยังไม่หมดอายุ โดยทั่วไป กรณีนี้มีสาเหตุจากตะกอนสะสมมากเกินไปในไส้กรอง ซึ่งอาจก่อให้เกิดรสหรือกลิ่นที่ไม่ดี ให้เปลี่ยนไส้กรอง โปรดส่งตัวอย่างน้ำไปที่ STIEBEL ELTRON ซึ่งเราจะตรวจสอบว่า จำเป็นต้องใช้เครื่องกรองน้ำใช้ POE เพื่อปกป้องไส้กรองน้ำจากตะกอนสะสมมากเกินไปหรือไม่