มีเสียงรบกวนดังออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า (ต่างจากปกติ)

ปัญหา: มีตะกรันสะสมในเครื่องทำน้ำอุ่น

วิธีแก้ไข: เปลี่ยนเครื่องทำน้ำอุ่น / ติดต่อศูนย์บริการ