น้ำร้อนมากจนครั้งแรกที่ฉันเปิดเครื่องทําน้ำอุ่นฉันถูกน้ำลวก

มีเหตุผลสองข้อที่อาจทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้:

1. ปัญหา: มีน้ำร้อนอยู่ในเครื่องทำน้ำอุ่นก่อนที่จะเปิดน้ำ

สาเหตุ: เวลาระหว่างการปล่อยน้ำสั้นเกินไป

วิธีแก้ไข: ลดอัตราการไหล

 

2. ปัญหา: เครื่องทำน้ำอุ่นเปิดอยู่ตลอดเวลา

สาเหตุ: PCB, ส่วนทำความร้อน หรือสายดินขัดข้อง

วิธีแก้ไข: โปรดติดต่อศูนย์บริการ