น้ำที่ไหลผ่านไส้กรองมีอัตราการไหลต่ำ

ตรวจสอบว่าไส้กรองหมดอายุหรือไม่ ถ้าหมดอายุแล้ว ให้เปลี่ยนไส้กรอง

หากไส้กรองยังไม่หมดอายุและไส้กรองอุดตัน อาจจะมีตะกอนสะสมอยู่ภายในไส้กรองมากเกินไป ให้เปลี่ยนไส้กรอง คุณสามารถส่งตัวอย่างน้ำที่ยังไม่ผ่านการกรองไปที่ STIEBEL ELTRON ซึ่งเราจะช่วยตรวจสอบว่า จำเป็นต้องใช้เครื่องกรองน้ำใช้ POE เพื่อป้องกันไม่ให้ไส้กรองน้ำอุดตันก่อนเวลาอันควรหรือไม่