ไฟติดแต่น้ำไม่ร้อน

ปัญหา: ไตรแอกหรือส่วนทำความร้อนขัดข้อง

สาเหตุ: หากใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นครั้งแรก เป็นไปได้ว่าอากาศยังไม่ถูกไล่ออกจากภายใน

วิธีแก้ไข: โปรดติดต่อศูนย์บริการ