ปุ่มทดสอบและรีเซ็ตสามารถกดได้ตามปกติ แต่เมื่อน้ำดึงมาแล้ว เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทำงาน

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นจากเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งจาก 2 ข้อ:

1. สวิตช์การไหลไม่ทำงาน

  • สาเหตุ: รีดสวิตช์/แม่เหล็กขัดข้อง
  • วิธีแก้ไข: โปรดติดต่อศูนย์บริการ
  • สาเหตุ: ท่ออุดตัน
  • วิธีแก้ไข: ทำความสะอาดและเปลี่ยนไส้กรอง

2. เทอร์โมสตัทตัดไฟ

  • สาเหตุ: อุณหภูมิสูงเกินไป
  • วิธีแก้ไข: กดปุ่มรีเซ็ตบนเทอร์โมสตัท
  • สาเหตุ: ไตรแอกหรือแผงควบคุมขัดข้อง
  • วิธีแก้ไข: โปรดติดต่อศูนย์บริการ