มีเสียงเตือน/ไม่มีไฟสถานะบนเครื่องกรองน้ำ

ไส้กรองหมดอายุการใช้งาน เปลี่ยนไส้กรองและรีเซ็ตไฟสถานะบนเครื่อง หากยังไม่ถึงกำหนดหมดอายุ แสดงว่าอาจมีน้ำรั่วภายใน โปรดติดต่อศูนย์บริการ STIEBEL ELTRON เพื่อขอความช่วยเหลือ