น้ำรั่ว

ปัญหา: มีน้ำรั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

สาเหตุ: จุดต่อไม่แน่นหนา

วิธีแก้ไข: ตรวจสอบท่อน้ำและปะเก็น