การรับรอง NSF แตกต่างจากการรับรองอื่น ๆ อย่างไร

การรับรอง NSF มีระเบียบวิธีการทดสอบของตัวเอง เพื่อยืนยันคำกล่าวอ้างของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐาน NSF หากเครื่องกรองน้ำได้รับการรับรองโดย NSF คำกล่าวอ้างต่าง ๆ จะผ่านการทดสอบและยืนยันอย่างละเอียด ตัวอย่างเช่น เกี่ยวกับอายุการใช้งานที่เครื่องกรองน้ำอ้าง NSF จะทดสอบถึง 115 % ของความจุรวมของปริมาตรที่ควรจะเป็น เพื่อรับรองว่าน้ำกรองที่ได้จะปลอดภัยจนถึงหยดสุดท้าย

NSF/ANSI 42 – การลดคลอรีน รสชาติและกลิ่นไม่พึงประสงค์

NSF/ANSI 53 – การลดสิ่งปนเปื้อนเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น อนุภาค สารอินทรีย์ระเหยง่าย และแร่ใยหิน