ฉันจะทำความเย็นในอาคารด้วยฮีทปั๊มได้อย่างไร

STIEBEL ELTRON เสนอตัวเลือกหลากหลายที่ช่วยคุณเพิ่มความเย็นให้กับพื้นที่อยู่อาศัยได้อย่างคุ้มค่าใช้จ่ายในฤดูร้อนด้วยฮีทปั๊ม ระบบแบ่งออกได้เป็นสองกระบวนการ:

ระบบทำความเย็นแบบแพสซีฟ (Passive cooling):

การทำความเย็นแบบแพสซีฟจะถ่ายโอนอุณหภูมิต่ำในน้ำบาดาลหรือพื้นดินไปยังระบบทำความร้อนผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน โดยคอมเพรสเซอร์ฮีทปั๊มไม่ทำงาน กล่าวคือ ฮีทปั๊มยังคงไม่ทำงานหรือ “แพสซีฟ”

ระบบทำความเย็นแบบแอกทีฟ (Active cooling):

การทำความเย็นแบบแอกทีฟจะถ่ายโอนความสามารถในการทำความเย็นของฮีทปั๊มไปยังระบบทำความร้อน คอมเพรสเซอร์ฮีทปั๊มจะเริ่มต้นทำงาน กล่าวคือ ฮีทปั๊มเริ่มทำงานหรือ “แอกทีฟ”