ฉันสามารถใช้ไส้กรอง Silver GAC & Mineral Balls 13" สำหรับ Stream 5S ในการกรองช่วงสุดท้าย (ไส้กรองคาร์บอนขั้นสุดท้าย) ของเครื่องกรองน้ำ Stream ได้หรือไม่

แน่นอน! คุณสามารถใช้ไส้กรอง Silver GAC & Mineral Balls 13" สำหรับ Stream 5S ในการกรองช่วงสุดท้าย (ไส้กรองคาร์บอนขั้นสุดท้าย) ของเครื่องกรองน้ำ Stream ได้