ฉันสามารถใช้ไส้กรองแบบ 7 ขั้นตอน (7 in 1) ของ FOUNTAIN 7S ในเครื่องกรองน้ำ FOUNTAIN ได้หรือไม่

แน่นอน! คุณสามารถใช้ไส้กรองแบบ 7 ขั้นตอน ของ FOUNTAIN 7S ในเครื่องกรองน้ำ FOUNTAIN ได้