ฉันสามารถใช้ไส้กรองแบบ 4 ขั้นตอน (4 in 1)ในเครื่องกรองน้ำ RAIN PLUS ได้หรือไม่

แน่นอน! คุณสามารถใช้ไส้กรองแบบ 4 ขั้นตอน ในเครื่องกรองน้ำ RAIN PLUS ได้