ไฟเปิดอยู่แต่น้ำไม่อุ่น

ปัญหา: การใช้ไฟฟ้าเกินขนาด

สาเหตุ: หลอดไฟแตก/หัก

วิธีแก้ไข: เปลี่ยนหม้อไฟและลดการใช้งาน