หลังจากการติดตั้ง น้ำมีสีดำหรือมีอนุภาคสีดำอยู่ในน้ำในระหว่างขั้นตอนการล้างภายใน

เครื่องกรองน้ำดื่ม STIEBEL ELTRON มีบล็อกคาร์บอนและผงคาร์บอนบรรจุอยู่ หลังจากการติดตั้งไส้กรองใหม่หรือเปลี่ยนไส้กรอง อาจมีอนุภาคสีดำออกมาเพียงสั้น ๆ เพียงแค่ปล่อยให้น้ำไหลประมาณ 10 นาทีเพื่อล้างอนุภาคคาร์บอนขนาดเล็กที่ตกค้างในไส้กรองออก จากนั้นคุณจะได้น้ำที่ใสและพร้อมบริโภค