ไส้กรอง/อุปกรณ์
STIEBEL HOUSE PS FILTER CARTRIDGE (STE) – ข้อมูลทางเทคนิค

 • ข้อมูลทางเทคนิค

  ขั้นตอนของการกรอง

  3 ขั้น

  ความยาวของตัวกลางของตัวกรอง

  20 นิ้ว

  ขั้นตอนการกรอง 2

  หินซิลเวอร์ไลท์

  ขั้นตอนการกรอง 1

  ตะกอน - 10 ไมโครเมตร

  ขั้นตอนการกรอง 3

  ลูกบอลคริสตัลโพลีฟอสเฟตป้องกันความกระด้างที่มีการรับรองมาตรฐาน NSF 60

  ข้อมูลทางเทคนิคและตัวเลือกสินค้า

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและตัวเลือกสินค้า โปรดดูที่เอกสารข้อมูล

  ดาวน์โหลดเป็น PDF