ไส้กรองเปลี่ยน/อุปกรณ์
STIEBEL HOUSE ACB FILTER CARTRIDGE (STE) – ข้อมูลทางเทคนิค