ไส้กรอง/อุปกรณ์
NANO ALUMINA PAC FILTER CARTRIDGE 8" – ข้อมูลทางเทคนิค