ไส้กรอง/อุปกรณ์
DUAL SEDIMENT GAC FILTER CARTRIDGE 8" – ข้อมูลทางเทคนิค