อะไหล่ ไส้กรอง /อุปกรณ์เสริม
CLOUD PRE CARBON FILTER (STE)

 • รายละเอียดสินค้า

  ไส้กรองคาร์บอนขั้นตอนที่ 2 สำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม Cloud

   สารกรองนี้ผลิตจากเปลือกมะพร้าวที่มอบประสิทธิภาพการกรองขั้นต้นที่ดี ถ่านกัมมันต์ลดยาฆ่าวัชพืช ยาฆ่าแมลง และความขุ่น ดูดซับคลอรีน สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) และสารไตรฮาโลมีเทน (TTHM) และยังทำหน้าที่กำจัดโลหะหนัก เช่น ตะกั่วและปรอทได้ด้วย   เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

  หมายเลขผลิตภัณฑ์: 206384

  ความยาวของตัวกลางของตัวกรอง: 11 นิ้ว

  ขั้นตอนของการกรอง: 1 ขั้น

  แสดงทั้งหมด

  ดาวน์โหลดเป็น PDF