ไส้กรอง/อุปกรณ์
ACTIVATED CARBON BLOCK 11" – ข้อมูลทางเทคนิค