อะไหล่ ไส้กรอง /อุปกรณ์เสริม
Ultrafiltration 13" (STE)

 • รายละเอียดสินค้า

  ไส้กรองขั้นตอนที่สามสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม STREAM และ STREAM 5S

  เยื่อเมมเบรน Ultrafiltration (UF) มีโครงสร้างเส้นใยกลวงเป็นรูพรุนขนาดไมโครที่ทำหน้าที่กรองแบคทีเรีย 100 % และกรองอนุภาคได้จนถึง 0.01 ไมครอน รวมทั้งไวรัสบางชนิด  เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

  หมายเลขผลิตภัณฑ์: 222331

  ความยาวของตัวกลางของตัวกรอง: 13 นิ้ว

  ขั้นตอนของการกรอง: 1 ขั้น

  ขั้นตอนการกรอง 1: อัลตราฟิลเตรชั่น (เส้นใยกลวง) - 01.-0.01 μm

  แสดงทั้งหมด

  ดาวน์โหลดเป็น PDF