อะไหล่ ไส้กรอง /อุปกรณ์เสริม
Activated carbon block 13" (STE)

 • รายละเอียดสินค้า

  ไส้กรองตะกอนขั้นตอนที่สองสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม STREAM และ STREAM 5S

  สารกรองนี้ผลิตจากเปลือกมะพร้าวที่มอบประสิทธิภาพการกรองที่ยอดเยี่ยม ถ่านกัมมันต์ลดยาฆ่าวัชพืช ยาฆ่าแมลง และความขุ่นของน้ำ ดูดซับคลอรีน สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) และสารไตรฮาโลมีเทน (TTHM) และกำจัดโลหะหนัก เช่น ตะกั่วและปรอทได้ด้วย   เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

  หมายเลขผลิตภัณฑ์: 222329

  ความยาวของตัวกลางของตัวกรอง: 13 นิ้ว

  ขั้นตอนของการกรอง: 1 ขั้น

  ขั้นตอนการกรอง 1: บล็อกถ่านกัมมันต์ - 0.5 μm

  แสดงทั้งหมด

  ดาวน์โหลดเป็น PDF