ไส้กรองเปลี่ยน/อุปกรณ์
7 IN 1 FILTER CARTRIDGE (STE) – ข้อมูลทางเทคนิค

 • ข้อมูลทางเทคนิค

  ขั้นตอนของการกรอง

  7 ขั้น

  ขั้นตอนการกรอง 2

  แอคติเวเต็ด คาร์บอนบล๊อค - 1ไมครอน

  ขั้นตอนการกรอง 1

  ตะกอน - 5 ไมครอน

  ขั้นตอนการกรอง 3

  ลูกบอลเซรามิกฟาร์อินฟาเรด

  ขั้นตอนการกรอง 4

  ลูกบอลเซรามิกไออนประจุลบ

  ขั้นตอนการกรอง 5

  กรานูลา แอ๊คทิวิเทด คาร์บอน ผสมแร่เงิน

  ขั้นตอนการกรอง 6

  อัลตราฟิลเตรชั่น (เส้นใยกลวง) - 01.-0.01 ไมครอน

  ขั้นตอนการกรอง 7

  หินซิลเวอร์ไลท์

  ข้อมูลทางเทคนิคและตัวเลือกสินค้า

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและตัวเลือกสินค้า โปรดดูที่เอกสารข้อมูล

  ดาวน์โหลดเป็น PDF