อุปกรณ์เสริม
SP VLR 70 RF ACTIVE CARBON-4

 • รายละเอียดสินค้า

  คำอธิบาย • ไส้กรองสำหรับ VLR 70  เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

  หมายเลขผลิตภัณฑ์: 239574

  จำนวน: 4

  ประเภทของตัวกรอง: ตัวกรองคาร์บอนกัมมันต์

  แสดงทั้งหมด

  ดาวน์โหลดเป็น PDF