ฮีตเตอร์แบบไหลผ่านขนาดกะทัดรัด
DHF 18 C (STE) – ข้อมูลทางเทคนิค