เครื่องเป่ามือแบบลมร้อน
HTE 4 (STE) – ข้อมูลทางเทคนิค