หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

 • ทำยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท ฯ
 • แนะนำให้ข้อมูลและคุณสมบัติของสินค้า
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา หากจบสาขาการตลาดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายเครื่องทำน้ำอุ่น น้ำร้อนในกลุ่มร้านค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะและรักงานขายและงานบริการ
 • • มีความรับผิดชอบสูง ทำงานเชิงรุก และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง
 • บริษัท ฯ มีเงินเดือนประจำ เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันรถ คอมมิชชั่น และสวัสดิการอื่นๆ

สวัสดิการ และผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • ค่าคอมมิชชั่น
 • ค่าสึกหรอของรถยนต์
 • โทรศัพท์มือถือพร้อมแพคเกจโทรและอินเตอร์เน็ต
 • ฟลีทการ์ด
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • เงินช่วยเหลือ (สมรส และอุปสมบท)
 • ท่องเที่ยวประจำปี
สมัครตอนนี้